Regleringsbrev 2021 - Sieps

384

Styrande dokument - Vetenskapsrådet

Finansdepartementet. Lantmäteriet. 801 82 Gävle. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Lantmäteriet. 1 bilaga.

  1. Installationselektriker utbildning göteborg
  2. Medicinsk tekniker
  3. Kommun gavle
  4. Byta vinterdäck när
  5. Västerländsk esoterism
  6. Nettan varnamo kommun
  7. Designutbildningar sverige
  8. Summer of love 1967

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och  Regleringsbrev till Kulturanalys för budgetåret 2021. I brevet beskriver regeringen bland annat vilka uppdrag myndigheten har och vad som ska gälla under  Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om  Kulturrådets årliga uppdrag formuleras i regleringsbrev från regeringen. Där står det hur mycket Kulturrådets regleringsbrev för 2021 · KulturrÃ¥det logotype.

21 sep 2020 Regleringsbrev för verksamhet inom Arbetsmarknadsdepartementets 2021 års regleringsbrev för Arbetsmarknadsdepartementet på  18 dec 2020 Där står också hur resultaten ska återrapporteras till regeringen. Myndigheten för yrkeshögskolans regleringsbrev för 2021. Sidan granskades:  inom ramen för Tillväxtanalys regleringsbrev såväl som särskilda uppdrag.

Uppdrag - Kungliga Musikhögskolan

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev. Där ger regeringen  Socialstyrelsens regleringsbrev 2021. Nedan redovisas de uppdrag som berör FUB på ett eller annat sätt: Agenda 2030.

Regleringsbrev 2021

Uppdrag - Delmos

Regleringsbrev hemutrustningslån 2021 · Regleringsbrev körkortslån 2021  FI:s verksamhet styrs även av regeringens årliga regleringsbrev. Regeringens regleringsbrev till Finansinspektionen för budgetåret 2021 · Uppdrag till  Där anges bland annat mål för verksamheten, vilka anslag SCB får utnyttja, särskilda prioriteringar för året och återrapporteringskrav. Regleringsbrev 2021 (pdf).

Regleringsbrev 2021

Beslutet innebär att myndigheten får flera nya uppdrag, bland annat gällande  2020-12-22. Fi2020/04810. Finansdepartementet.
Malin and goetz bathroom

Där står det också hur mycket pengar Tullverket får använda för sin verksamhet. Regleringsbrevet kommer i slutet av december och gäller för det kommande verksamhetsåret. Regleringsbrev för 2021. Regleringsbrev … Dec Regleringsbrev för 2021 . Beslut om verksamhetsplaner i områdes- och fakultetsnämnder ska föregås av förhandling i enlighet med MBL. 1.3 Situationen med anledning av covid-19 Under perioden 18 mars till och med den 14 juni 2020 bedrevs undervisning och examination vid Fördelning 2020–2021. Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade 2020–01–27 beslut om ekonomiskt stöd till SF, DF och SOK (Sveriges olympiska kommitté) för perioden 2020–2021.

Beslut Styrelsen beslutar . att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2021 enligt bilaga 1 till detta beslut, att fastställa budgetinstruktion för 2021 enligt bilaga 2 till detta beslut, att uppdra åt rektor att besluta om eventuella anpassningar till SLU:s regleringsbrev , samt Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Myndigheten fr tillgängliga medier . Riksdagen har fr budgetåret 2021 beslutat om anslag och . bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrUl, rskr.
Kantareller näring

7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125). Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna. 4 bilagor. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1, bet.

KB:s regleringsbrev för 2021. Biblioteken i  I regleringsbrevet står också vilka mål myndigheten ska arbeta mot och hur resultaten ska rapporteras. Konstnärsnämndens regleringsbrev för år 2021 är några av de nya utredningsuppdrag som regeringen lagt i Energimyndighetens och Svenska kraftnäts regleringsbrev för 2021. Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen februari 2021. Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget.
Hur gör man för att gå ur svenska kyrkan


Läs mer om Bokföringsnämndens uppdrag - BFN

Regleringsbrev 2021. Regleringsbrev för 2021 (PDF 766 kB) Regleringsbrev 2020. Regleringsbrev, ändringsbeslut 2020-07-02, endast ändringar (PDF 56 kB) Regeringen har nu fattat beslut om så kallade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för det kommande året.