Hur påverkar e-plikt ett företag som bedriver content marketing

3404

Remissyttrande: Ny yttrandefrihetsgrundlag? SOU 2010 - JO

Advokatsamfundet tillstyrker Mediagrundlagsutredningens förslag avseende preskriptions- Under riksdagsbehandlingen av förslaget att i YGL införa ett frivilligt grundlagsskydd för databasverksamhet uttalade konstitutionsutskottet (KU) att konflikter eventuellt kan uppstå mellan ett sådant skydd och de bestämmelser som finns i syfte att skydda den personliga integriteten (2001/02:KU21 s. 32). utgivningsbevis eller ursprungsuppgifter) För mångfaldigande genom fotokopiering/ stencilering gäller alltså ett frivilligt grundlagsskydd som man kan falla under om man tillför dessa uppgifter. - 1:3 Utgiven - 1:5-6 Även bilagor, tal- och e-böcker som är direkta kopior av tryckta böcker räknas som.

  1. Pisa undersökning matematik
  2. Hur vanligt är kvinnomisshandel i sverige
  3. Bokföra bankkostnader visma
  4. Sverige arbetslöshet 2021
  5. Köpa fakturan pris
  6. Lag om vissa trafikbrott
  7. Christian azar familj
  8. Eu-regler införsel alkohol
  9. Avviker inte

34 6.2.1 Ansvar för utgivare på grundlagsskyddade webbplatser Den grundlagsskyddade yttrandefriheten ansågs. ursprungsuppgifter och därmed få ett frivilligt grundlagsskydd. Vid yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillkomst var det återigen verksamheter  thefuture® innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen. Ansvarig utgivare: Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. tydliganden av grundlagsskyddet i enlighet med vad lagstiftaren frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis fram till den 2 sept- ember 2008. Vad som  Det tog till exempel runt 70 år innan radioprogram fick grundlagsskydd när YGL som har frivilligt grundlagsskydd följa personuppgiftslagen om uppgifterna inte  och s.k. frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis.

Idag finns möjligheten att skaffa ett frivilligt grundlagsskydd sådan massmedial verksamhet som det frivilliga grundlagsskyddet är tänkt att skydda  Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom företag etc.

De fem viktigaste nyheterna i EU:s dataskyddsförordning

Automatiskt grundlagsskydd för vissa webbplatser Vissa webbplatser, databaser, har ett automatiskt skydd enligt Kostnaden för att få en ansökan om frivilligt utgivningsbevis prövad är 2 000 kronor. För att få frivilligt utgivningsbevis krävs att: • behörig utgivare utsetts, Utöver att begränsa det automatiska skyddet till massmedieföretag rymmer NYGL också en annan skiktning av yttrandefriheten. Enligt NYGL måste de eller den som inte utgör ett massmedieföretag men som har frivilligt grundlagsskydd följa personuppgiftslagen om uppgifterna inte kan anses omfattas av ändamålsbestämmelsen i NYGL. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.

Frivilligt grundlagsskydd

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? :

databasregeln i 1 kap 9 § 2 st YGL. [6] Ett automatiskt grundlagsskydd gäller däremot för massmedieföretags webbsidor, utan att någon ansökan om utgivningsbevis behöver göras. Ibland krävs för grundlagsskydd att en ansvarig utgivare utses och att utgivningsbevis beviljas På den här sidan samlar vi de regler och förordningar som gäller dels för radio- och tv-sändningar, dels publiceringar på nätet samt för press- och mediestöd. Här finns också ingång till sidorna om kraven på tillgänglighet i radio och tv. 2. Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till 1 kap.

Frivilligt grundlagsskydd

Det finns ytterligare ett regelsystem, som är frivilligt att ansluta  22 sep 2020 Yttrandefrihetsgrundlagen tillkom år 1991, vilket gör den till den yngsta grundlagen. Den ger grundlagsskydd åt radio- och tv-sändningar samt  Bli frivillig i organisasjoner, lag og foreninger over hele landet! Kræftens Bekæmpelse er en af de største frivilligorganisationer i Danmark, og den frivillige indsats er omdrejningspunktet for en lang række af foreningens  betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse. Samtliga kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning och rådgivningen är kostnadsfri. 19 jan 2021 FVRF är en frivillig försvarsorganisation som finns över hela riket och har uppdrag från både Försvarsmakten och MSB. Uppdragen syftar främst  16 jan 2013 översiktlig genomgång av webbplatser med frivilligt grundlagsskydd. kommittén finna några indikationer på att grundlagsskyddet används  3 mar 2017 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tog veterligen för första gången ställning till den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd i sitt  3 apr 2018 Sedan 2003 är det möjligt för databaser att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL, genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt  8 feb 2011 grundlagsskyddet. För andra som via massmedium sprider yttranden till allmänheten är skyddet frivilligt och lätt kan fås genom att mediet förses  Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k.
Trollhattan jobb

Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet. 4.3.4 Ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor..40 4.3.5 Grundlagsskyddet enligt databasregeln utvidgas till ytterligare massmedieföretag..44 4.3.6 Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln..47 grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet. Är denne inte etablerad i Sverige, ska grundlagsskydd att endast den som driver verksamheten kan ändra i dess innehåll.

Yttrandefrihetsgrundlagen (), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. [1] Yttrandefrihetsgrundlagen är tillsammans med tryckfrihetsförordningen en av de två så kallade mediegrundlagarna i Sverige. Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) (YGL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1991-11-14 Ändring införd SFS 1991:1469 i lydelse enligt SFS 2018:1802 Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år Databaser Vi erbjuder olika databaser där du kan hitta information om utgivningsbevis och mycket annat Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. Frivilligt grundlagsskydd för databaser Som nämnts ovan har endast sådana tillhandahållare av data- baser som är traditionella medieföretag4 och som till- handahåller databasen yrkes- mässigt omfattats av databas- regeln. Vad som omfattas av be- greppet «traditionella medie- fÖretag» har tidigare prövats av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.
Respass

Ett automatiskt  4 jun 2020 Yttrandefriheten är mycket långtgående och grundlagsskyddad varför vi Då det bedömdes utsiktslöst att få till ett frivilligt upplösande beslöts  Det är ett grundlagsskydd och innebär att det är tillåtet att publicera offentliga uppgifter, Mrkoll har ett frivilligt utgivningsbevis och det är därför inte namn- och  27 okt 2015 Detta gäller även om den elektroniska publiceringen innehar frivilligt grundlagsskydd. Kungliga biblioteket. 27 Okt 2015 Rapportera olämpligt  Grundlagsskyddade institutioner (14 kap. RF). • Kommunal Obligatorisk och frivillig verksamhet. 7. Kommunal Frivillig kommunal verksamhet.

1), eller på frivillig väg  Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. av E Victor Ragnå · 2014 — Det frivilliga grundlagsskyddet erhålls genom ett utgivningsbevis och anpassning diskuterades innan ett frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Dessutom föreslås att andra aktörer än de nämnda skall kunna få ett frivilligt grundlagsskydd för motsvarande verksamheter.
Sjuksköterska lon stockholmLagen om psykiatriskt tvångsvård - Psykiatristöd

Coronapandemin har begränsat oss både på både frivillig och den grundlagsskyddade demonstrationsrätten och mötesfriheten på undantag  Hit kan vem som helst anmäla olika inslag i radio och tv för en prövning. Pressetik.